O nás

Časopis Anjelské príbehy nie je na slovenskom mediálnom trhu ani rok, no za pomerne krátku dobu si našiel svojich stálych verných čitateľov, ktorí mu neustále prejavujú priazeň. Rovnako tak po ňom však siahnu i noví čitatelia.
Spoločnosť St. Anna, zaoberajúca sa predajom devocionálnych (liturgických) a darčekových predmetov, urobila na prelome rokov 2012/2013 odvážny krok – začala vydávať svoj vlastný časopis.
0.-té číslo vyšlo ako príloha v rôznych slovenských periodikách, ako napríklad Slovenka, Eurotelevízia, Rytmus života, Chvíľka pre Teba, a iné.
Od februára 2013 (1. číslo) vychádza časopis v dvojmesačnej periodicite ako samostatná jednotka.
Pýtate sa, aký je náš časopis?
Anjelské príbehy sú dvojmesačníkom, po ktorom siahne každý. Redakčný tím sa snaží najmä o dve veci – odkloniť sa od, v dnešnej dobe tak obľúbených – komerčných bulvárnych plátkov, a pohladenie duše. Je plný životných príbehov, osudových okamihov a nezabudnuteľných stretnutí. Okrem redaktorov a spolupracovníkov sa na samotných vydaniach podieľajú i naši čitatelia. A práve autentické postrehy zo života ľudí z nášho okolia robia časopis zaujímavým.